Mëranaw

Mëranaw ang tawag sa wika ng mga katutubong Mëranaw na naninirahan sa mga
lalawigan ng Lanao del Norte at Lanao del Sur. Maliban sa kanilang katutubong wika,
nakaiintindi at nakapagsasalita rin ang mga Mëranaw ng Binisayáng Mindanáw,
Chabacano, Filipíno, Inglés at Arábe.

1. Pangalan ng Wika Mëranaw
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Maranao, Meranao, Meranaw
3. Pangkat na gumagamit ng wika Mëranaw
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Danao, Maranao-Iranun
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 1,354,542 (NSO 2010)
8. Lokasyon Lanao del Norte, Lanao del Sur (may nagsasalita rin sa Magindanao, Bukidnon, Cotabato, at SOCCKSARGEN
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon