Aklánon

Aklánon ang tawag sa wika ng grupong Aklánon na naninirahan sa lalawigan ng Aklan. May ilan ding nagsasalita nitó sa lalawigan ng Palawan, tulad halimbawa sa bayan ng El Nido at sa ilang bahagi ng mga bayan ng Narra, Quezon, Roxas, at Sofronio Española. 

Bukod sa kanilang katutubong wika, may ilan ring Aklánon na nakaiintindi at nakapagsasalita ng wika ng mga kalapit na grupo tulad ng Áti, Malaynón, at Hiligaynón.

1. Pangalan ng Wika Aklánon
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Aklan, Akeanon
3. Pangkat na gumagamit ng wika Aklanon
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, West
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 502,694 (NSO 2010 R-VI & R-IV-B)
8. Lokasyon El Nido, Narra, Quezon, Roxas, at Sofronio Española sa Palawan; Altavas, Balete, Banga, Batan, Buruanga, Ibajay, Kalibo, Lezo, Libacao, Madalag, Makato, Malay, Malinao, Nabas, New Washington, Numancia, at Tangalan sa Aklan
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon