Alangán Mangyán

Alangán Mangyán ang tawag sa wika ng grupong Alangán Mangyán na naninirahan sa Oriental Mindoro, partikular sa mga bayan ng Baco, Naujan, San Teodoro, at Victoria; at sa Occidental Mindoro, sa bayan ng Sablayan at sa ilang bahagi ng bayan ng San Jose at Santa Cruz. 

Karamihan sa mga Alangán Mangyán ay monolingguwal, lalo na iyong matatandang miyembro ng komunidad. Ang nakababatàng henerasyon naman, lalo na ang mga nakakapag-aaral ay natututo ng wikang Filipíno at Inglés, bagaman iilan lámang ang nakapagsasalita ng Inglés dahil sa kakulangan sa eksposyur sa wikang ito.

1. Pangalan ng Wika Alangán Mangyán
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names)
3. Pangkat na gumagamit ng wika Alangan Mangyan
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon North Mangyan
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 16,627 (NSO 2010 R-IV-B)
8. Lokasyon Baco, Naujan, San Teodoro, at Victoria sa Oriental Mindoro; Sablayan, San Jose, at Santa Cruz sa Occidental Mindoro
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon