ARTA

Ang Árta ay ang wika ng grupong Árta na naninirahan sa ilang bahagi ng bayan ng Nagtipunan, partikular sa Disimungal, sa lalawigan ng Quirino. Maliban sa Árta ay kilalá rin ang grupo sa tawag na Agtâ. 

 

Sa kasalukuyan, hindi na naituturo ang wikang Árta sa mga nakababatàng miyembro ng komunidad. Sa katunayan, mayroon na lámang 11 Árta na nakapagsasalita ng wikang Árta, at karamihan sa kanila ay nása 50 taóng gulang pataas. Dahil dito, at sa patúloy na paggamit ng ibang maimpluwensiyang wika sa lugar tulad ng Agtâ at Ilokáno, nanganganib nang tuluyang mawala ang wikang Árta.*

 

*datos mula sa isinagawang dokumentasyon ng KWF noong 2015

1. Pangalan ng Wika Arta
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Wala
3. Pangkat na gumagamit ng wika Arta
4. Sigla ng Wika Malubhang nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 11 (KWF 2015)
8. Lokasyon Barangay Disimungal, Nagtipunan, Quirino
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon