Finallíg

Finallíg  ang tawag sa  wika ng ng mga katutubong Ifyallíg  na naninirahan sa bayan ng Barlig sa lalawigan ng Mountain Province. Kilala rin ang mga Ifyallíg  na Ibarlíg hábang tinatawag rin ang kanilang wika na Barlíg.

Ang Barlig ay nahahati sa tatlong bahagi: ang Barlig Proper; Lias, Barlig, at Kadaclan, Barlig. Sa ganitong pagkakahati umusbong ang tatlong varayti ng Finállig na sinasalita sa mga nasabing lugar:  Ang Barlig Proper, Liniyas, at Kadaklan.  Bukod sa mga varayting ito ay nakaiintindi at nakapagsasalita rin ang mga Ifyallíg ng wikang Ilokáno na lingua franca sa rehiyon, at Filipíno at Inglés na mga wikang panturo sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Finallíg
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Eastern Bontoc
3. Pangkat na gumagamit ng wika Ifyallig
4. Sigla ng Wika Ligtas
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, South Central Cordilleran, Central Cordilleran, Nuclear Cordilleran, Bontok-Kankanay, Bontok
6. Mga kilalang wikain (dialects) Kadaklán, Liniyás
7. Populasyon 4,934 (NSO 2010 CAR)
8. Lokasyon Barlig, Mountain Province
9. Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon