Isnëg

Isnëg ang tawag sa wika ng mga Isnëg na naninirahan sa bundok ng Apayao, partikular sa mga bayan ng Calanasan, Kabugao, Conner, Luna, at Pudtol. May ilan ding maliliit na komunidad sa ilang bayan ng Ilocos Norte at Cagayan ang gumagamit ng wikang ito. 

Ilokáno ang rehiyonal na wika sa Apayao kung kayâ karamihan sa mga Isnëg ay marunong ng wikang ito. Natututuhan din nilá ang Filipíno at Inglés pagtuntong sa paaralan bagaman maliit na porsiyento lámang sa kanila ang pormal na nakapag-aaral.

1. Pangalan ng Wika Isnë́g
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Apayao, Isnëg, Maragat
3. Pangkat na gumagamit ng wika Apayao, Isnëg , Maragat
4. Sigla ng Wika Di-ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Austronesian, Malayo-Polynesian, mga wikang Hilagang Pilipínas, mga wikang Kordilyéra, mga wikang Hilagang Kordilyéra, Isnëg
6. Mga kilalang wikain (dialects) Calanasan, Kabugao
7. Populasyon 43, 085 (NSO 2010 CAR, R-1, R-2)
8. Lokasyon bayan ng Calanasan, Kabugao, Conner, Luna, at Pudtol, lalawigan ng Apayao; bayan ng Claveria at Santa Praxedes, lalawigan ng Cagayan; lalawigan ng Ilocos Norte, La Union, at Abra.
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon