Kinaról-an

Wikang Kinarol-an ang tawag sa katutubong wika ng mga Karolano. Matatagpuan ang pangkat na sinasabing nagsasalita nito sa Brgy. Carol-an, Kabankalan, Negros Occidental. 

 

Nasa kalagayang Malubhang Nanganganib o Critically Endangered ang wikang ito sa kabila ng malaki nilang populasyon sapagkat iilang miyembro na lamang ang nagsasalita nito sa komunidad. Sinasalita o ginagamit lang din ito sa mga seremonya o ritwal sa komunidad ngunit hindi sa pang-araw-araw na gawain at komunikasyon.

 

Hiligaynon at Sebwano ang wikang ginagamit sa loob ng paaralan at tahanan. Ito rin ang unang wikang natututuhan ng mga batang Karolano. Maging ang nakararaming matatanda sa kanilang komunidad ay hindi na rin marunong magsalita ng Kinaról-an. Marami sa mga katutubong Karolano ang hindi alintana ang nanganganib na kalagayan ng kanilang wika at hindi mababakas sa kanilang mga mukha ang pag-aalala na maaari nang mawala ang kanilang wika.*

*datos mula sa isinagawang dokumentasyon ng KWF noong 2017

1. Pangalan ng Wika Kinaról-an
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Kinaraán
3. Pangkat na gumagamit ng wika Karoláno
4. Sigla ng Wika Malubhang Nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 7,856 indibidwal (Brgy. Profile noong 2017)
8. Lokasyon Brgy. Carol-an, Lungsod Kabankalan, Negros Occidental
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon