Manóbo Áta

Manóbo Áta ang tawag sa wika ng mga katutubong Manóbo sa Mindanao, partikular ang mga naninirahan sa mga bayan ng Talaingod, Marilog, Paquibato, Panabo, Carmen, Santo Tomas, at Kapalong sa lalawigan ng Davao del Norte. Tinatawag rin sa parehong pangalan ang grupo— Manóbo Áta—bagaman kilalá rin silá sa mga tagalabas sa mga pangalang Áta ng Davao, Áta Manóbo, at Langílan. 

 

Napalilibutan ng mga grupong Sebwáno at Mandayá ang lugar ng mga Manóbo Áta kung kayâ bukod sa kanilang katutubong wika, marunong din silá ng mga wikang Sebwáno, Mandayá, at barayti ng Binisayâng Mindanáw.

1. Pangalan ng Wika Manóbo Áta
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ata ng Davao, Ata Manobo, at Langilan
3. Pangkat na gumagamit ng wika Manobo Áta
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, Central, South, Ata-Tigwa
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 21,764 (NSO 2010 R-XI)
8. Lokasyon Bayan ng Talaingod, Marilog, Paquibato, Panabo, Carmen, Sto. Tomas, at Kapalong, Davao del Norte;
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon