Ibanág

Ibanág ang tawag sa wika ng grupong Ibanág na naninirahan sa lalawigan ng Cagayan at Isabela. 

May apat na varayti ng wikang Ibanág: (1) ang Ibanág na sinasalita sa Pamplona, Abulug, Aparri, Camalaniugan, at Lallo sa Hilagang Cagayan na itinuturing na tahanan ng mga unang Ibanág; (2) ang Ibanág na sinasalita sa Lungsod Tuguegarao at mga karatig nitó; (3) ang Ibanág na sinasalita sa San Pablo, Cabagan, at Santa Maria sa Hilagang Isabela; at (4) ang Ibanág na sinasalita sa Tumawini, Ilagan, at Gamu sa Timog Isabela. 

Pangkaraniwan nang ginagamit ng mga Ibanag ang mga tunog na [f], [v], at [z] na wala sa halos lahat ng mga wika sa Pilipinas

1. Pangalan ng Wika Ibanág
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ybanag, Ibanak
3. Pangkat na gumagamit ng wika Ibanág
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran, Cagayan Valley, Ibaganic
6. Mga kilalang wikain (dialects) Hilagang Cagayan, Lungsod Tuguegarao, Hilagang Isabela, Timog Isabela
7. Populasyon 328,097 (NSO 2010 R-II) 14.05 % ng kabuoang bilang ng pamilya (2015 PSA Isabela) KWF LEF 2018
8. Lokasyon mga bayan ng Ilagan, Tumauini, Cabagan, Sta. Maria, Sto. Tomas, San Pablo, at Cauayan lalawigan ng Isabela; Cagayan
9. Sistema ng Pagsulat Titik / Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon