Bolináw

Bolináw ang tawag sa wika ng mga Bolinawnón na nani­ninirahan sa Isla ng Anda at mga barangay ng Binabalian, Concordia, Dewey, Germinal, Goyodin, Lucero, Luciente 1st, Luciente 2nd, Liwa-Liwa, Pilar, Salud, at Victory sa bayan ng Bolinao, Pangasinan.

Bolináw ang unang wikang natututuhan ng mga katutu­bong Bolinawnón, kasunod ang wikang Ilokáno na lingua franca sa rehiyon. Natututuhan din nilá ang Filipíno at Inglés na ginagamit na mga wikang panturo sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Bolináw
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Bolinao Sambal, Binobolinao
3. Pangkat na gumagamit ng wika Bolinawnón
4. Sigla ng Wika Nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018), s. 2018)
5. Klasipikasyon Gitnang Luzon, Sambalic
6. Mga kilalang wikain (dialects) Wala
7. Populasyon 3,461 (NSO 2010 R-I Sambal)
8. Lokasyon Anda at Bolinao sa Pangasinan
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ Wala

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon