Bugkalút

Ang Bugkalút ay ang wika ng grupong Bugkalút na naninirahan sa Nueva Vizcaya. Isa ang Bugkalút sa siyam na pangunahing katutubong grupo sa lalawigan, at matatagpuan silá partikular sa mga bayan ng Alfonso Castañeda, Dupax del Sur, Dupax del Norte, at Kasibu. May mga Bugkalút rin na naninirahan sa lalawigan ng Quirino at Aurora. 

Bukod sa mga Bugkalút, naninirahan rin sa Nueva Vizcaya ang mga grupong Ifugáw, Kalíngga, Ilokáno, Tagálog, Isináy, Kalangúya, Kankanaëy, Ibalóy, at Dumágat—at ang wikang Ilokáno na lingua franca sa rehiyon ang nagbubuklod sa mga grupong ito. Bukod sa Bugkalút at Ilokáno, nakaiintindi at nakapagsasalita rin ang mga katutubo, lalo na iyong mga nakapag-aaral, ng wikang Filipíno at Inglés na mga wikang panturo sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Bugkalút
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ilongot
3. Pangkat na gumagamit ng wika Bugkalút
4. Sigla ng Wika Di-ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, South Central Cordilleran, Southern Cordilleran
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 10,000+ (KWF 2014)
8. Lokasyon mga bayan ng Alfonso Catañeda, Dupax del Sur, Dupax del Norte, Kasibu, sa Nueva Vizcaya; Aurora; Quirino
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon