mensahe

Ang pagsulat at pagbasa ng wikang Gaddang ay sadyang napakahirap. Sa paglipas ng sunod-sunod na henerasyon,  napatunayan na ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung  bakit hindi ito ginagamit ng mga kabataan ngayon.

Sa ngalan ng lahat ng Gaddang ng Northern Nueva Vizcaya,  Paracelis ng Mountain Province, Southern at Southwestern Isabela,  ang mensaheng ito ay isang pagkakataon para pasalamatan ang  mga sumusunod:

1) Komisyon sa Wikang Filipino (KWF);

2) Translators Association  of the Philippines, Inc. (TAP);

3) Department of Education (DepEd); 

4) Nueva Vizcaya Gaddang Indigenous People’s Organization, Inc.  (NVGIPO); at

5) National Commission on Indigenous People (NCIP).

Ang pagpapahayag ng pasasalamat ay dapat na pantay na kilalanin  ang mga sumusunod:

1) Dr. Purificacion Delima, Komisyoner, at  Earvin Christian Pelagio, Mananaliksik-Wika ng KWF;

2) Dr. Josephine  Daguman, Senior Consultant in Field Linguistics, TAP;

3) Bb. Noemi  Dumalaug, Director of Language, Education, and Development  ng TAP, at ang TAP Language Development Workshop Team;

4) G.  Alfred Mijares at Gng. Racquel Mijares ng TAP at mga tagasalin  ng Bibliya ng Gaddang na sina Gng. Niltrudes T. Lascota, Gng.  Marylinda C. Ramos, Pedro Ben I. Gurat Jr., at mga guro ng DepEd,  Sangay ng Nueva Vizcaya, Paracelis ng Mt Province, Southern  at Southwestern Isabela at ang kani-kanilang nakakatandang  katutubo. Higit sa lahat ako’y nagpapasalamat kay Gng. Norla  S. Valdez, Gaddang Taskforce ng Nueva Vizcaya, Punong-guro sa  Bayombong West Elementary School at Gng. Marilou G. Tugade,  Punong-guro sa Sta. Rosa Elementary School. Sila ang nagsimula  na bumuo ng Ortografiya na Gaddang.

Magiging mas madali ang pagtuturo ng wikang Gaddang at sa  kalaunan ay dadami na ang makakapagsalita sa wika Gaddang  dahil sa ortograpiya.

Maraming salamat!

 

JOSE B. TAMANI, DPA, CESO III 

Pinuno, NVGIPO

Ang inyong pagkakaisa bílang isang katutubong pamayanang  pangkultura at ang inyong pagsusumikap sa paggawa ng  Ortografiya na Gaddang ay kapuri-puri. Karapat-dapat itong  igalang at hangaan. Ang ganitong marangal na ginawa ninyo ay  nagpapakita ng pagmamahal sa inyong wika at sa inyong kapuwa. 

Ipinagmamalaki ko rin ang mga Gaddang dito sa ating lalawigan  ng Nueva Vizcaya na tumipon sa kanilang mga kapuwa Gaddang  na nagmula sa Isabela at Mountain Province upang pagtulungan  ang pagbuo ng Ortografiya na Gaddang. Sa tulong at panahon  na ibinigay ninyo, nagtitiwala ako na makamit lahat ang inyong  mithiin at hindi mawala ang inyong pagkakakilanlan na kayo ay  isang Gaddang. 

Nang dahil dito mapapalakas ang pinagkaisahang pagsasamahan  ninyo. Sinasabi ko sa inyo na isa rin akong tutulong na pagyamanin  ang inyong kultura at kapakanan ng Gaddang at ito’y inyong  mamanahin. Iniisip kong gawin ang makakabuti sa inyo na  nagmula sa Diyos na lumikha sa atin.  

Kasama ko ang aking asawa na si Ruth Raña Padilla, dating  Gobernador ng ating lalawigan. Tumulong din siya sa  pangangailangan ng mga Gaddang at kultura ng pamayanan  sa pamamagitan ng PRAYERS AND FAITH Development Agenda  na pareho naming ibinahagi kasama ang tatlo naming anak.  Pinapanalangin ko sa Amang Makapangyarihan na pagkalooban  kayo ng pagpapala!  

Mabuhay ang Gaddang! 

 

CARLOS M. PADILLA 

Gobernador, Nueva Vizcaya

Binabati ko ang buong komunidad ng Gaddang sa pagkakaroon  ng ganitong programa na mapapatatag ang kultura, tradisyon,  at isabuhay ang magandang kaugalian. 

Ang Gaddang ang isa sa prominenteng grupong etnolingguwistiko  ng Nueva Vizcaya, Isabela, at iba pang parte ng Rehiyon 2. Ngayon,  maaaring maglaho ang wikang Gaddang kung hindi tayo magkaisa  na mapalakas ito. Ngunit alam ko na hindi ito mangyayari dahil  maganda ang inyong layunin upang mapalakas ito sa pamamagitan  ng paggawa ng Ortografiya na Gaddang. Lubos akong naniniwala  na sa pamamagitan nito, ipagpapatuloy ng susunod na mga  salinlahing Gaddang ang inyong nasimulan. 

Ako, na inyong Schools Division Superintendent dito sa Dibisyon  ng Nueva Vizcaya, asahan ninyo ang aking buong pusong suporta. 

Nawa’y makamtan ninyo ang inyong mga magandang layunin  upang mapangalagaan ninyo ang kultura ng Gaddang. 

Inaasahan ko ang patuloy na ikabubuti ng programang ito. 

Muli, mabuhay ang Gaddang! 

 

FLORDELIZA C. GECOBE, PhD, CESO V 
Schools Division Superintendent 
Dibisyon ng Nueva Vizcaya  
Kagawaran ng Edukasyon

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

May restriksiyon


KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt.