ortografiya na gaddang

ANG PAGBUO NG ORTOGRAFIYA NA GADDANG

Karapatang-sipi © 2019 ng Kagawaran ng Edukasyon  Dibisyon ng Nueva Vizcaya, Dibisyon ng Isabela, Dibisyon ng  Lungsod Cauayan, Dibisyon ng Lungsod Santiago; Translators  Association of the Philippines, Inc.; at ng Komisyon sa  Wikang Filipino. 

Disenyo ng aklat ni Kimberly De Jesus 

RESERBADO ANG LAHAT NG KARAPATAN. Walang bahagi  ng librong ito ang maaaring sipiin o gamitin nang walang  nakasulat na pahintulot mula sa may-akda at tagapaglathala. 

Catalog-in-Publication data 

Recommended entry: 

Ortograpiya ng Gaddang / Kagawaran ng Edukasyon,  Dibisyon ng Nueva Vizcaya. — Manila : Komisyon sa Wikang  Filipino, [2019], c2019.  

100 pages, 13.97cm x 20.32cm 

ISBN 978-621-8064-87-4 

    1. Gaddang dialect — Orthography and Spelling. 499.218813 PL5671 P920190194

Inilathala ng KOMISYON SA WIKANG FILIPINO
Gusaling Watson, 1610 Kalye JP Laurel
1005 San Miguel, Maynila
Tel. 02-8733- 7260 • 02-8736- 2525
Email:komisyonsawika@gmail.com

Website: www.kwf.gov.ph

 

MANUNULAT   

DEPED DIBISYON NA NUEVA VIZCAYA 

Alabas, Roxanne Kate A. 
Arzadon, Rowena G.
Balaoy, Cecile D.
Briones, Maureen C.
Callanga, Rafael B.
Gecobe, Rosalie D.
Guyod, Corazon B.
Lagasca, Nelyn T.
Leal, Rowena L
Lopez, Alma Bella G.
Lucena, Anna Marie A.
Melad, Emilia Cleofe D.
Pallanan, Maria Luisa C.
Rivera, Bernarda C.
Rivera, Wilson G.
Tottoc, Sherwin D.
Tugade, Marilou G.
Valdez, Norla S.

DEPED DIBISYON NG SANTIAGO CITY

Manuel, Marivic F.
Plata, Veronica P.

DEPED DIBISYON NG CAUAYAN CITY

Marcos, Catherine J.
Tupaz, Rose P.

DEPED DIBISYON NG ISABELA CITY

Batara, Eileen S.
Cagayan, Janet G.
Castillo, Jazelle D.
Marayag, Jeobanny T.
Tamani, Benedicta G.

DEPED PARACELIS MT. PROVINCE

Bayangan, Isaac
Langbisa, Lanie

NUEVA VIZCAYA STATE UNIVERSITY

Jandoc, Maria Rouselle
Janiel, Denny B.

GADDANG TRANSLATION TEAM

Gulat, Pedro Ben Jr. I.
Lascota, Niltrudes T.
Ramos, Marylinda C.

MGA ENKOWDER

Gulat, Pedro Ben Jr. I.
Lopez, Alma Bella G.
Rivera, Bernarda C.

RESOURCE PERSON

Abairo, Erlinda G.
Aban, Monica S.
Aban, Myrna
Ammuyutan, Jose G.
Bangad, Justiniano A.
Bulan, Santiago L.
Cabiao, Judith L.
Cabauatan, Luis F.
Cayyog, Antonio B.
Dangan, Violeta
Gurat, Pedro Ben Jr. I.
Labog, Palmerin
Lannu, Joaquin P
Lascota, Niltrudes T
Purugganan, Matilde C.
Ramos, Marylinda C.
Serapio, Sabina L.
Tamani, Jose B.
Whigan, Roger B.

MGA KONSULTANT

TAP LANGUAGE DEVELOPMENT WORKSHOP TEAM

Daguman, Josephine S. – Head Facilitator
Castillo, Marie Israel E. – Facilitator
Dumalaug, Noemi L. – Facilitator
Gannisi, Roselyn W. – Facilitator
Viloria, Rosario S. – Facilitator

TAP LANGUAGE DEVELOPMENT WORKSHOP TEAM

Mijares, Alfred F. – Gaddang Bible Translation Project Manager
Mijares, Racquel C. – Gaddang Bible Translation Consultant

KOMISYON SA WIKANG FILIPINO TEAM

Delima, Purificacion G., PhD – Komisyoner
Fong, Jimmy B. – Komisyoner
Pangan, Maria Christina A. – Senior Language Researcher
Pelagio, Earvin Christian T. – Language Researcher

TAGASUBAYBAY

Absalon, Maria Concepcion D.
Calansi, Rayda Joy C.
Gecobe, Flordeliza G. PhD, CESO V
Ramos, Evelyn V
Tamani, Jose B.

PROJECT COORDINATOR

Valdez, Norla Sayan
Principal 1, Bayombong West Elementary School
Gaddang Task Force

 

KWF Repositoryo ng Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

May restriksiyon


KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt.