Hanunoó Mangyan

Ang Hanunoó Mangyán ay ang wika ng mga katutubong Hanunoó Mangyán na naninirahan sa mga bayan ng Mansalay, Bulalacao, at ilang bahagi ng Bongabong sa Oriental Mindoro at sa bayan ng San Jose Occidental Mindoro. 

Isa ang Hanunoó Mangyán sa walong pangkat ng Mangyán na matatagpuan sa Mindoro. Kilala rin sila sa tawag na Mangyán Hanunoó o kaya’y Mangyán bagaman mas madalas silang tawaging Hanunoó upang matukoy mula sa ibang grupong Mangyán.

May ilang kilalang varayti ng Hanunoó Mangyán: ang Binli, Bulalakawnon, Kagankan, Waigan, at Wawan na sinasalita sa mga sityo ng Baqilan, Langat, Malutuk, at Umaban sa bayan ng Barañunan. Maliban sa mga varayting ito, sinasalita rin ng mga Hanunoó Mangyán ang wikang Binisayâ na isa mga maimpluwensiyang wika ng lugar.  Halos lahat din mga Hanunoó ay nakapagsasalita ng Filipíno at Inglés lalo na iyong mga nakapag-aral.

1. Pangalan ng Wika Hanunoó Mangyan
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Hanunoó Mangyan
3. Pangkat na gumagamit ng wika Hanunoó Mangyan
4. Sigla ng Wika Ligtas
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, South Mangyan
6. Mga kilalang wikain (dialects) Bulalakawnon, Kagankan, Waigan, at Wawan
7. Populasyon 29,348 (NSO 2010 R-IV-B)
8. Lokasyon Mansalay, Bulalacao, Bongabong, Oriental Mindoro; San Jose, Occidental Mindoro
9. Sistema ng Pagsulat Katutubong Paraan ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon