Hiligaynón

Hiligaynón ang tawag sa wika ng grupong Hiligaynón na naninirahan sa kanlurang Visayas partikular sa lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, at Negros Occidental. May ilan ding nagsasalita nitó sa Sultan Kudarat at Timog Cotabato sa Mindanao. 

Hiligaynón ang tawag ng grupo sa kanilang wika samantálang tinatawag naman ng mga tagalabas ang kanilang wika na Panayáno o Ilónggo. Ilonggo naman ang tawag sa mga táong nagsasalita ng wikang ito. 

Bukod sa Hiligaynón, ginagamit din ng mga Ilonggo ang wikang Filipino at Ingles sa pakikisalamuha sa mga hindi katutubong Ilónggo, gayundin sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Hiligaynón
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ilonggo
3. Pangkat na gumagamit ng wika Ilonggo
4. Sigla ng Wika Ligtas
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, Central, Peripheral
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 7,773,655 (NSO 2010 buong Filipinas)
8. Lokasyon Iloilo; Capiz; Isla ng Guimaras; Negros Occi- dental, bayan ng Bayawan, Basay, at Canlaon, lalawigan ng Negros Oriental; Sultan Kudarat; Timog Cotabato; Maguindanao; ilang bayan Masbate
9. Sistema ng Pagsulat Latin-based/Alpabeto
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon