Îguwák

Îguwák ang tawag sa wika ng mga katutubong Îguwák na naninirahan sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, partikular sa Barangay Buyasyas sa bayan ng Santa Fe at sa Barangay Buyasyas sa bayan ng Kayapa. May mangilan-ngilan ding nagsasalita nitó sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan. 

Ayon sa ilang pag-aaral, malapít na kaugnay ng wikang Îguwák ang wikang Karáw at Ibalóy. 

Natututuhan ng mga Îguwák ang Filipíno at Inglés sa eskuwelahan na parehong mga wikang panturo.

1. Pangalan ng Wika Îguwák
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names)
3. Pangkat na gumagamit ng wika Îguwák
4. Sigla ng Wika Tiyak na Nanganganib
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Meso-Cordilleran, South-Central Cordilleran, Southern Cordilleran, West Southern Cordilleran, Nuclear Southern Cordilleran, Ibaloy
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 2,408 (LEF 2018 - NV at Itogon Benguet) 10,559 (NSO 2010 CAR, Rehiyon I, Rehiyon II, Rehiyon III)
8. Lokasyon Kayapa, Buyasyas, Kayapa Proper West at Santa Fe, Nueva Vizcaya; ilang bahagi ng Sitio Chomolpos/Domolpos ) Tinongdan, Itogon, Benguet, ilang bahagi ng San Nicolas Pangasinan, sa hilagang bahagi ng Nueva Ecija
9. Sistema ng Pagsulat Latin-based/Alpabeto
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon