Itáwit

Itáwit ang tawag sa wika ng mga katutubong Itáwes na naninirahan sa lalawigan ng Cagayan, partikular sa mga bayan ng Enrile, Solana, Piat, Tuao, Iguig, Amulung, Tuguegarao, Peñablanca, Gattaran, Lallo, Appari, at Santo Niño. May ilan ding naninirahan sa lalawigan ng Isabela, Nueva Vizcaya, at Quirino. Sa Enrile, Cagayan matatagpuan ang pinakamalaking bílang ng mga Itáwes.

1. Pangalan ng Wika Itáwit
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Itawes, Itawis
3. Pangkat na gumagamit ng wika Itawes
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran, Cagayan Valley, Ibaganic
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 225, 744 (NSO 2010 R-1, R-2)
8. Lokasyon lalawigan ng Cagayan partikular sa bayan ng Enrile, Solana, Piat, Tuao, Iguig, Amulung, Tuguegarao, Peñablanca, Gattaran, Lallo, Appari, at Sto. Niño
9. Sistema ng Pagsulat Latin-based/Alpabeto
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon