Kalíngga

Ang Kalíngga ay ang wikang sinasalita ng grupong Kalíngga na matatagpuan sa lalawigan ng Kalinga sa Mountain Province. 

Bukod sa mga Kalíngga, namumuhay rin sa lalawigan ang ibang grupo tulad ng mga Kankanáëy, Ifugáw, at Tagálog. Dahil sa pakikisalamuha sa kanila, hindi maiwasang matutuhan ng mga katutubong Kalíngga ang alinman sa wika ng mga grupong ito. Natututo rin silá ng wikang Ilokáno na siyang lingua franca sa lalawigan, gayundin ng Filipino at Ingles na ginagamit na mga wikang panturo sa paaralan. 

Mga Varayti ng Wikang Kinalíngga

Kalíngga Butbút 

Sinasalita ang varayting ito sa bayan ng Tinglayan, partikular sa mga sityo ng Pakak, Kataw, Annemang, Malapiat, Andaraya, at Bua sa Barangay Poblacion. Sinasalita rin ito sa ilang sityo ng Barangay Sumadel, Bangad, Malangod, Basao, at Luplupa. 

Kalíngga Ginináang 

Sinasalita ang varayting ito sa Amdalaw, Dallo, Palitugong, Paklang, at Si-ak sa bayan ng Pasil. 

Katimúgang Kalíngga 

Nahahati ang varayting ito sa tatlong subdiyalekto: Sumadel-Tinglayan o Sinumacher, Malango-Tinglayan o Minalango, at Bangad-Tinglayan o Binangad. Sinasalita ito sa mga barangay ng Bangad, Malango, at Sumadel sa bayan ng Tinglayan; bayan ng Tanudan at Balbalan at Lungsod Tabuk. 

Kalíngga Limos 

Ito ang varayti ng Kinalíngga na sinasalita sa walong baryo sa timog ng Ilog Saltan sa bayan ng Pinukpok, gayundin sa mga bayan ng Tabuk at Rizal. 

Kalíngga Lubuagan 

Ito ang varayti na sinasalita sa bayan ng Lubuagan. 

Kalíngga Mabaka 

Sinasalita ang varayting ito sa mga sityo ng Balala, Bayuwong, Kalkatan, Kanao, Dapuog, Masait, Pasnaan, at Tanap sa Barangay Mabaka, Balbalan. 

Kalíngga Madyukayong 

Ang varayting ito ay sinasalita sa barangay Saliok at Maducayan sa bayan ng Natonin. 

Kalíngga Tanudan 

Sinasalita ang varayting ito sa 16 na barangay ng bayan ng Tanudan.

1. Pangalan ng Wika Kalíngga
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names)
3. Pangkat na gumagamit ng wika Ikalinga
4. Sigla ng Wika Di-Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, South Central Cordilleran, Central Cordilleran, North Central Cordilleran, Kalinga-Itneg
6. Mga kilalang wikain (dialects) Kalingga Butbut, Kalingga Gininaang, Katimugang Kalingga o Kinalingga, Kalingga Limos, Kalingga Lubuagan, Kalingga Mabaka, Kalingga Madyukayong, at Kalinga Tanudan
7. Populasyon 129,839 (NSO 2010 Kalinga-LEF 2018)
8. Lokasyon Kalinga, Mt. Province
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon