Kolibúgan

Kolibúgan ang wikang sinasalita ng mga katutu­bong Kalibúgan na naninirahan sa lalawigan ng Zambo­anga del Norte, partikular sa mga bayan ng Dipolog, Liloy, Sibuko, Sindangan, Siocon, Sirawai, at Titay. May mangilan-ngilan ring nagsasalita nitó sa iba’t ibang lugar sa rehiyon ng Davao, Zamboanga del Sur, at Zamboanga Sibugay.

Sa Sirawai matatagpuan ang sentrong komunidad na mahigit 80% ng kabuoang populasyon ay binubuo ng mga Kalibúgan hábang ang natitiráng 20% ay mga Sebwáno, Il­ónggo, Siyámal, at Joloháno.

Bukod sa Kolibúgan, marunong ring magsalita ang mga Kalibúgan ng ibang wika tulad ng Sinubanën, Sebwáno at Hi­ligaynón. Marunong rin silá ng Filipíno at kaunting Ingles na natutuhan nilá bílang mga wikang panturo sa paaralan

1. Pangalan ng Wika Kolibúgan
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Wala
3. Pangkat na gumagamit ng wika Kalibúgan
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Subanon, Western
6. Mga kilalang wikain (dialects) Wala
7. Populasyon 37,634 (NSO 2010 R-IX)
8. Lokasyon Siocon, Sirawai, Sibuko, Titay, Liloy, Sindangan, at Dipolog sa Zamboanga del Norte
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon