Manóbo Dibabawón

Ang Manóbo Dibabawón ang wikang sinasalita ng grupong Manóbo Dibabawón na matatagpuan sa hilagang-silangang bahagi ng Davao del Norte, partikular sa bayan sa Asuncion (Saug), Davao del Norte, at sa mga bayan ng Monkayo, Laak, at Montevista sa Compostela Valley. 

 

Bukod sa kanilang katutubong wika, nakaiintindi at nakapagsasalita rin ang mga Manóbo Dibabawón ng Binisayâng Mindanáw at Mansáka dahil sa pakikisalamuha nilá sa mga grupong ito. Natututuhan naman nilá ang Filipíno at Inglés sa eskuwelahan.

1. Pangalan ng Wika Manóbo Dibabawón
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Dibabawón
3. Pangkat na gumagamit ng wika Manóbo Dibabawón
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, Central, East
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 28,165 (NSO 2010 R-XI)
8. Lokasyon Hilagang-silangang bahagi ng Davao del Norte sa Asuncion (Saug) at sa mga bayan ng Monkayo, Laak, at Montevista sa Compostela Valley
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon