Tigwahánon

Tigwahánon ang tawag sa wika ng mga Manóbo Tigwahánon na nakatirá sa lalawigan ng Bukidnon partikular sa mga barangay ng Abehid, Bunacao, Dao, Don Cesar, Halapitan, Iglusad, Kalagutay, Katipunan, Kibongcog, Kumawas, Little Baguio, Lumbayao, Matimbus, Namnam, Palacpacan, Sabangan, Tag-alas-as, Tugop, Kawayan, Magkalungay, Mabuhay,  Nacabuklad, at  Sacramento Valley sa bayan ng San Fernando, Concepcion sa Lungsod Valencia.

1. Pangalan ng Wika Tigwahánon
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names)
3. Pangkat na gumagamit ng wika Manóbo Tigwahánon
4. Sigla ng Wika Ligtas
5. Klasipikasyon Greater Cenral Philippine, Manobo, Central, South, Ata-Tigwa
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon (6,646 NSO 2010 R-X)
8. Lokasyon Tugop, Little Baguio, Kumawas, Halapitan, Iglusad, Bunacao, Katipunan, Kiboncog, Namnam, Matimbus, Sabangan, Lumbayao, Don Cesar; Kalagutay, Palacpacan, Dao, Tag-alas-as, Abehid, Kawayan, Magkalungay, Mabuhay, Nacabuklad, at Sacramento Valley sa bayan ng San Fernando sa lalawigan ng Bukidnon; Concepcion sa Lungsod Valencia.
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon